< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par transporta kustības ierobežojumiem Tārgales pagastā

Pamatojoties uz 19.01.2016. MK noteikumu Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2. punktu “Satiksmi uz ceļiem var aizliegt vai ierobežot šādos gadījumos:”, 2.1. apakšpunkta “lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ;”, uz Ventspils novada pašvaldības (Tārgales pag.) autoceļa “Ceļš T-13 Niedriņi – Kleimaņi” posmā 0,00–1,45 km aizliegts braukt transporta līdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz masas ierobežojumu 10t. Masas ierobežojuma termiņš – līdz grants seguma nestspējas atjaunošanai, iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem. Kontakttālrunis 26491057.