< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsludina kultūras projektu konkursu

Ventspils novada pašvaldība izsludina kultūras projektu finansēšanas konkursu, tādējādi atbalstot novada pašvaldības iestādes, kā arī to struktūrvienības, novadā reģistrētas juridiskas personas, juridisku personu apvienības, individuālos komersantus, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējus reģistrētas fiziskas personas, kuras darbojas kvalitatīvu un ekonomiski efektīvu kultūras pasākumu organizēšanā novada administratīvajā teritorijā, un veicinot novada kultūrvides veidošanu, kultūras vērtību saglabāšanu, jaunrades attīstīšanu un sabiedrības integrāciju tādās kultūras nozarēs kā mūzika, deja un teātris. Konkursā netiek atbalstīti pašvaldības noteiktie ikgadējie pasākumi un pašvaldības finansētie kolektīvi.
Konkursa prioritātes: atbalsts inovatīviem un izglītojošiem projektiem visās kultūras nozarēs un projektiem, kas atspoguļo Latvijas valsts vēsturiskos procesus, notikumus un godina ar tiem saistītas personības, akcentējot to nozīmību Latvijas, un īpaši Ventspils novada kultūrvēsturiskajā aspektā un sekmē novada kultūrvides attīstību.
Konkursam iesniegtos pieteikumus vērtēs Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas pārstāvji. Konkursa pasākumu finansējuma fonds ir 10 000 eiro. Viena projekta īstenošanai var piešķirt ne vairāk kā 800 eiro. Projektu iesniegšanas termiņš – 28. februāris.
KONKURSA NOLIKUMS