< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Izsola zemesgabalu “Priedes 25” Tārgalē

2020. gada 8. jūlijā plkst. 13:40 Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu “Priedes 25”, kadastra Nr. 98660081525, adrese: “Priedes 25”, Akmeņdziras, Tārgales pag., Ventspils nov..LV-3621. Izsoles sākumcena 1210 eiro, nodrošinājums 121 eiro, izsoles solis 100 eiro.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju (tālr. 26491057).
Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2020. gada 7. jūlijam plkst. 17.00.

IZSOLES NOTEIKUMI