< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Noslēgti līgumi Dokupes ciema labiekārtošanas darbu veikšanai

2020. gada 8. maijā LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Ventspils novada pašvaldības projektu “Dokupes ciema labiekārtošana” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000006, kā mērķis ir nodrošināt Tārgales pagasta Dokupes un tuvējo ciemu iedzīvotāju un viesu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un bērnu fizisko aktivitāšu vairošanu, kā arī veicināt ciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Dokupes ciema “Dokupīte” tiks veikta brīvā laika pavadīšanas vietas izveide ar rotaļu iekārtu bērniem, bruģētu laukumu atpūtas soliem.

Būvdarbu veikšanai objektā ir noslēgts līgums ar SIA “Samrode” par kopējo summu 34 128,76 eiro ar PVN. Būvuzraudzību veiks SIA “SNB Projekti” par 1 802,90 eiro. Kopējās izmaksas paredzētas 35 931,66 eiro apmērā. Ieceres īstenošanai projektam ir apstiprināts 20 768,18 eiro liels ELFLA līdzfinansējums, bet atlikušos 15 163,48 e nodrošinās Ventspils novada pašvaldība.