< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Par koku ciršanu Lūžņā

Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu par koka ciršanu nekustamajā īpašumā “Brīzes” Lūžņā, Tārgales pag., Ventspils nov. (kad. Nr. 98660020030) plānots nocirst 5 (piecus) bērzus,  2 (divas) egles un 2 (divas) priedes. Viedokļi par plānoto koku ciršanu ārpus meža zemes iesniedzami līdz 2021. gada 05. februārim Ventspils novada domē  (Skolas ielā 4, Ventspilī) vai Tārgales pagasta pārvaldē („Dzintarkalni”, Tārgales pagasts, Ventspils novads).