< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Tārgales pamatskolā notiek pārbūve

2020. gada 11. novembrī Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana Tārgalē” Nr. 20-08-FL04-F043.0203-000001 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansējuma saņemšanai.

Projekta mērķis ir nodrošināt Baltijas jūras piekrastes zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību visiem Ventspils novada, bet īpaši Tārgales pagasta iedzīvotājiem un viņu viesiem, uzlabot vietējo iedzīvotāju, jo īpaši sociālās atstumtības riska grupas dzīves kvalitāti, vairot viņu izpratni par Baltijas jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu bagātībām un daudzveidību, zvejniecības vēsturi un vērtībām, stiprināt iedzīvotāju piederības apziņu un lepnumu par savu novadu un tā vērtībām, veicot pasažieru lifta izbūvi, ieejas mezgla un apkures sistēmas pārbūvi, kā arī savienojuma starp pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādēm izbūvi, izveidojot piejūras teritorijas un zvejas kultūras mantojuma ekspozīciju Tārgales pamatskolā.

Projekta gaitā Tārgales pamatskolā tiks veikta lifta izbūve telpu pieejamības nodrošināšanai visām personu grupām, apkures sistēmas pārbūve, gaiteņu atjaunošanas u.c. darbi, kā arī skolai pieguļošās teritorijas labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma izveide, kā arī āra nojumes būvniecība. Skolas 1. stāvā ierīkos telpas jūras un zvejas kultūras mantojuma ekspozīcijas izveidei.

Būvdarbu veikšanas nodrošināšanai 8. februārī starp pašvaldību un SIA “Pilsbūve” noslēdza būvdarbu līgumu par 462 448,62 eiro. Būvdarbi šobrīd rit pilnā sparā. Pašvaldībā tika veikta cenu aptauja būvuzraudzības pakalpojumu veikšanai. Aptaujas rezultātā noslēgts līgums ar SIA “VENTEG” par kopējo summu 10 285 eiro. Pamatojoties uz 2018. gada 3. aprīlī noslēgto līgumu Nr. CL_2018_019 ar SIA “Arhitektūras dizaina studija, samaksa par autoruzraudzības pakalpojumiem apkures sistēmas un inženiertehnisko risinājumu daļai īr 1089,00 eiro.

Pamatojoties uz 2017. gada 3. aprīlī noslēgto līgumu Nr. IE/2017/060 ar SIA Volts-1″”, samaksa par autoruzraudzības pakalpojumiem lifta izbūvei sastāda 865,15 eiro.

Projekta kopējās izmaksas ir 474 687,77 eiro, projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir 118 477,94 eiro, bet publiskais finansējums – 106 630,15 eiro. Pašvaldība ir saņēmusi publiskā finansējuma avansu 21 326,03 eiro apmērā. Tāpat saņemts aizdevums no Valsts kases attiecināmo izmaksu segšanai.