< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Noslēdzas projekts Dokupes ciema labiekārtošanā

Projekta “Dokupes ciema labiekārtošana” Nr. 20-08-AL17-A019.2203-000006 mērķis bija nodrošināt Tārgales pagasta Dokupes un tuvējo ciemu iedzīvotāju un viesu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un bērnu fizisko aktivitāšu vairošanu, kā arī veicināt ciema kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Dokupes ciema “Dokupīte” ir veikta brīvā laika pavadīšanas vietas izveide ar rotaļu iekārtu bērniem, bruģētu laukumu atpūtas soliem.

Būvdarbu veikšanu objektā veica SIA “Samrode” par kopējo summu 34 128,76 eiro ar PVN. Būvuzraudzību veica SIA “SNB Projekti” par 1802,90 eiro.
Kopējās izmaksas sastāda 35 931,66 eiro, no kā 20 768,18 eiro ir ELFLA līdzfinansējums, bet atlikušos
15 163,48 eiro nodrošina Ventspils novada pašvaldība.