< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Priedes 61” Tārgales pagastā

2021. gada 29. septembrī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Priedes 61”, kadastra Nr. 98660081561, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1400 eiro, nodrošinājums 140 eiro, izsoles solis 100 eiro.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese – Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.ventspilsnovads.lv, īpašums apskatāms darbadienās līdz 2021. gada 28.septembrim, iepriekš saskaņojot laiku ar Tārgales pagasta pārvaldes vadītāju: tālr. 26491057; e-pasts: [email protected]).

Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22.
Pieteikumu reģistrācija izsolei līdz 2021. gada 28. septembra plkst. 17.00 (Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170).
IZSOLES NOTEIKUMI