< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu

2022-10-31, 15.31

Ventspils novada dome 2022. gada 27. oktobra sēdē pieņēma lēmumu “Par paredzētās darbības – vēja elektrostaciju būvniecība Tārgales pagastā, Ventspils novadā, akceptēšanu” (protokols Nr. 31, 16.§).

Paredzētās darbības ierosinātājs – SIA “Ventspils Wind” (reģ. Nr. 50203233141), juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 – 11, Rīga, LV-1010.

Paredzētās darbības norises vieta – Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamie īpašumi ar kadastra apzīmējumiem: 9866 010 0033, 9866 010 0056, 9866 010 0048, 9866 010 0053, 9866 010 0100, 9866 015 0090, 9866 015 0018, 9866 015 0100, 9866 023 0052.

Paredzētā darbība ir ne vairāk kā desmit vēja elektrostaciju (VES) izbūve, kur katras stacijas plānotā jauda – 6,2 MW, bet kopējā jauda – 62 MW. VES paredzēts izvietot teritorijās, kuru pašreizējā izmantošana galvenokārt ir mežsaimniecība. VES paredzēts izvietot zemes vienībās, kas atrodas juridisko personu īpašumā, ar kurām ir noslēgti zemes nomas līgumi.

VES plānots izvietot tikai zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9866 010 0033, 9866 010 0056, 9866 010 0048, 9866 010 0053, 9866 010 0100, 9866 015 0090, 9866 015 0018, 9866 015 0100, 9866 023 0052, Tārgales pagastā, Ventspils novadā.

Ietekmes uz vidi novērtējumam (IVN) ir notikušas publiskās apspriešanas, kuru laikā bija iespējams uzdot jautājumus gan sanāksmju laikā, gan saņemt atbildes rakstiskā veidā. Atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem papildināts un precizēts IVN ziņojums. Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un institūciju atzinumi iekļauti Ziņojuma sējumā.

2022. gada 10. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) izsniedza atzinumu Nr. 5-04/10/2022 par SIA “Ventspils Wind“ vēja elektrostaciju būvniecības Tārgales pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.

VPVB izvērtējis ziņojumu, savā atzinumā norāda, ka nav konstatējami Paredzētās darbības īstenošanai no ārējiem normatīvajiem aktiem izrietoši kopumā aizliedzoši faktori nevienā no vērtētajām alternatīvām. IVN Ziņojumā un VPVB atzinumā identificēta virkne ierobežojošu vai limitējošu faktoru, priekšnosacījumu tālākajam plānošanas un projektēšanas stadijām, kā arī nosacījumi, ar kādiem Paredzētā darbība to akcepta gadījumā var būt īstenojama vai nav pieļaujama.

Lēmums pieņemts, izvērtējot IVN Ziņojumu, ievērojot VPVB Atzinumu un Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Secināts, ka Paredzētās darbības īstenošanas gadījumā sabiedrības ieguvums kopumā pārsniedz attiecīgās darbības radīto potenciālo kaitējumu videi un sabiedrībai. 

Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanai īstenojami Ziņojumā paredzētie pasākumi un VPVB Atzinumā nostiprinātie un izvirzītie papildus nosacījumi.

Ar pieņemtā lēmuma saturu var iepazīties Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: https://ventspilsnovads.lv/protokoli/ventspils-novada-domes-sede-27-10-2022-nr-31/

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiptināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika