< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Dižcelmi” Tārgales pagastā

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Dižcelmi” Tārgales pagastā

2023-01-02, 08.01

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Dižcelmi” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660200072, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660200068, platība 1,31 ha, dzīvojamās mājas un trīs palīgēkām.
Izsoles sākumcena – 25 000 eiro, nodrošinājums – 2500 eiro, izsoles solis – 200 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 3. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 2. februārī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei sākas 2023. gada 3. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 23. janvārī plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 2500 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Dižcelmi”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darba dienās, iepriekš piezvanot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam: tālr. 26491057, e-pasts: [email protected].
Izsoles komisijas kontakttālrunis: 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm