< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Celmu klēts” Tārgales pagastā

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Celmu klēts” Tārgales pagastā

2023-01-17, 08.06

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Celmu klēts”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660200071, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660200066, platība 0,35 ha, un būves (noliktava) ar kadastra apzīmējumu 98660200055007, kopējā platība 178,8 m2.

Izsoles sākumcena – 8500 eiro, nodrošinājums – 850 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 18. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 17. februārī plkst. 13.00.
Pretendentu reģistrācija izsolei sākas 2023. gada 18. janvārī plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 7. februārī plkst. 23.59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 7. februāra plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 850 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Celmu klēts”, Tārgales pagastā, izsoles nodrošinājums”, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Papildu informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam (tālr. 26491057, e-pasts: [email protected]). Izsoles komisijas kontakttālrunis: 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par izmantotajām sīkdatnēm
Privātuma politika