< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Pieejamais atbalsts COVID-19 seku pārvarēšanai

2021-02-24, 17.20
Kopā izstrādāti 23 atbalsta pasākumi 3 jomās: atbalsts uzņēmējiem, nodokļu jomas atbalsts, atbalsts ienākumu kompensēšanai. Par atbalsta pasākumiem skatīt – Covid-19 atbalsts.  Lasīt vairāk >

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu var veikt līdz 1. martam

2021-02-23, 14.26
Pēc valdības iniciatīvas Saeima lēmusi izmaksāt 500 eiro lielu vienreizēju  atbalstu ģimenēm par katru bērnu. To līdz šī gada 31. martam veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Šāds atbalsts par katru bērnu pienākas tam vecākam, kurš saņem bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu, vai arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par sākotnējo vēja elektrostaciju izbūves sabiedrisko apspriešanu

2021-02-23, 09.20
Par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju (VES) izbūve Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā. Ierosinātājs: SIA “Ventspils Wind”, reģ. Nr. 50203233141. Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros VES plānots izbūvēt, izveidojot trīs grupas, kurās katrā izvietotas ne vairāk kā četras VES. …  Lasīt vairāk >

Izsludināts projektu pieteikumu konkurss ģimenes pasākumu atbalstam

2021-02-16, 17.10
Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Programmā pieejamais finansējums organizācijām no valsts budžeta programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ir 170 000 eiro. “Augšana ģimeniskā vidē, kur tiek koptas un attīstītas tradīcijas, ir būtisks pamats laimīgai bērnībai un saliedētai sabiedrībai. …  Lasīt vairāk >

Tārgales pamatskolā veiks vērienīgus būvdarbus

2021-02-15, 09.07
2020. gada 11. novembrī LAD Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projektu “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana Tārgalē” Nr. 20-08-FL04-F043.0203-000001 EJZF līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta mērķis ir uzlabot vietējo iedzīvotāju, jo īpaši sociālās atstumtības riska grupu dzīves kvalitāti, nodrošināt Baltijas jūras piekrastes zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību, …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

2021-02-04, 09.46
Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 3.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0034, 9866 010 0069, 9866 010 0009 grozot Ventspils novada teritorijas plānojumu” (protokols Nr. 58, 7.§) tika atļauta lokālplānojuma …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas robežu paplašināšanu

2021-02-04, 09.38
Ventspils novada dome 2021. gada 28. janvārī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 78; 2.§) “Par grozījumiem Ventspils novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumā “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Ventspils novada Tārgales pagasta nekustamos īpašumos ar kadastra numuriem 9866 010 0076, 9866 010 0100, 9866 010 0110, 9866 010 0105, 9866010 0098, 9866 015 0009, 9866 015 …  Lasīt vairāk >

Par atbalstiem Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem

2021-02-01, 19.02
Valsts ieņēmumu dienests informē par informācijas pieejamību atbalstiem Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem. Atbalsts par dīkstāvi Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, …  Lasīt vairāk >

Par koku ciršanu Lūžņā

2021-01-28, 16.50
Pamatojoties uz 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes” 17. punktu tiek rīkota sabiedriskā apspriešana koku ciršanai, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu par koka ciršanu nekustamajā īpašumā “Brīzes” Lūžņā, Tārgales pag., Ventspils nov. (kad. Nr. 98660020030) plānots nocirst 5 (piecus) bērzus,  2 (divas) egles un 2 (divas) priedes. Viedokļi par plānoto …  Lasīt vairāk >

Vakcinēs bērnus pret ērču encefalītu

2021-01-27, 10.47
Ventspils novads ir iekļauts to teritoriju sarakstā, kurā šogad veiks valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai. Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) direktore Iveta Gavare informē, ka katru gadu valsts apmaksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi