< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Pieejamas attālinātas juridiskās konsultācijas

2021-09-16, 13.47
Līdz 12. novembrim ikvienam interesentam visā Latvijā būs pieejamas juridiskās konsultācijas.  Zvanot darba dienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 16.00  pa tālruņiem 67 514 224 vai 67 514 237, klients tiks savienots ar juridiskās palīdzības sniedzēju konsultācijas saņemšanai. Konsultāciju tēmas: ģimenes tiesības, aizsardzība no vardarbības, saistību izpilde, zaudējumu piedziņa, maksātnespējas process u.tml.  Lai konsultācijas būtu produktīvas, …  Lasīt vairāk >

Aicina pieteikt pretendentus Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem

2021-09-15, 09.11
Ventspils novada pašvaldība jau vienpadsmito gadu pasniegs apbalvojumus fiziskām un juridiskām personām, personu grupām un kolektīviem par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā. Nolikums “Par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem” paredz Pateicības raksta, Atzinības raksta un Goda raksta piešķiršanu. Jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai Ventspils novada pašvaldības darbinieks ir tiesīgs ieteikt apbalvošanai ar Pateicības rakstu, savukārt …  Lasīt vairāk >

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Priedes127” Tārgales pagastā

2021-09-09, 11.14
2021. gada 29. septembrī plkst. 13:30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Priedes 127”, kadastra Nr. 98660081627, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 993 eiro, nodrošinājums 99 eiro, izsoles solis 50 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, …  Lasīt vairāk >

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Priedes 123” Tārgales pagastā

2021-09-09, 11.07
2021. gada 29. septembrī plkst. 13:15 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Priedes 123”, kadastra Nr. 98660081623, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1411 eiro, nodrošinājums 141 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, …  Lasīt vairāk >

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Mauriņi 18” Tārgales pagastā

2021-09-09, 11.00
2021. gada 29. septembrī plkst. 13:45 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Mauriņi 18”, kadastra Nr. 98660141918, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 2500 eiro, nodrošinājums 250 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, …  Lasīt vairāk >

Pārdod izsolē nekustamo īpašumu “Priedes 61” Tārgales pagastā

2021-09-09, 10.48
2021. gada 29. septembrī plkst. 13:00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Priedes 61”, kadastra Nr. 98660081561, Tārgales pagasts, Ventspils novads. Izsoles sākumcena 1400 eiro, nodrošinājums 140 eiro, izsoles solis 100 eiro. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese – Skolas iela …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 1 Piltenē

2021-09-09, 09.24
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Aleksandra ielā 1 Piltenē, Ventspils novadā, kadastra numurs 98130020411, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98130020411, platība 0,2093 ha. Izsoles sākumcena 3400 eiro, nodrošinājums 340 eiro, izsoles solis 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 22. septembrī  plkst. 13:00 …  Lasīt vairāk >

Tārgales pamatskolā iekārtos zvejas ekspozīciju

2021-09-06, 11.09
Tārgales pamatskolā turpinās pavasarī uzsāktais remonts. Tādējādi tiek īstenots Lauku atbalsta dienesta  Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes apstiprinātais Ventspils novada pašvaldības projekts “Izglītības, kultūras vietas pārbūve un vides pieejamības nodrošināšana Tārgalē” (Nr. 20-08-FL04-F043.0203-000001), saņemot arī Eiropas Jūrlietu uz zivsaimniecības fonda līdzfinansējumu. Būvdarbus objektā veic SIA “Pilsbūve” darbinieki. Kopējās izmaksas ir 462 448,62 eiro, Eiropas Jūrlietu uz zivsaimniecības …  Lasīt vairāk >

Novada teritorijas plānojuma grozījumu publiskā apspriešana

2021-08-24, 16.55
Paziņojums par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.0 redakcijas un Vides pārskata publisko apspriešanu. Saskaņā ar Ventspils novada domes 27.05.2021. lēmumu (protokols Nr.85, 4.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu 1.0 redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts …  Lasīt vairāk >

Pirms apkures sezonas parūpējies par mājokļa ugunsdrošību!

2021-08-24, 11.52
Rudenīgās vēsmas arvien vairāk liek aizdomāties par mājokļu apsildīšanu, tādēļ pirms intensīvas apkures sezonas sākuma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina iedzīvotājus rūpēties par ugunsdrošību – iztīrīt dūmvadus, pārbaudīt apkures ierīces, kā arī uzstādīt dūmu detektorus!  Pirms katras apkures sezonas jāveic dūmvada tīrīšana Ugunsdzēsēji glābēji ik gadu dodas uz vairāk nekā 500 izsaukumiem, kur dūmvados …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi