< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Izmaiņas autobusu maršrutos

2021-10-21, 10.33
Ņemot vērā valdības lēmumu pagarināt skolēnu rudens brīvlaiku līdz 2021. gada 29. oktobrim, laika posmā no 23. līdz 29. oktobrim reģionālo maršrutu autobusi kursēs saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku. Kopumā šīs izmaiņas skars aptuveni 300 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks slēgti. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt …  Lasīt vairāk >

Līdzfinansējuma piesaistes iespējas novada uzņēmējiem

2021-10-18, 11.31
27. oktobrī plkst. 10 SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizē semināru “Līdzfinansējuma piesaistes iespējas Ventspils novada esošiem un topošiem uzņēmējiem”. Seminārā informēs par ALTUM piedāvājumu uzņēmējiem, biznesa uzsācējiem, lauksaimniekiem, kā arī par biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludinātā ELFLA projektu konkursa nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem, līdzfinansējuma piesaistes nosacījumiem. Varēs saņemt arī jaunāko informāciju par LLKC …  Lasīt vairāk >

Trīs skolās īstenos atbalsta pasākumus, vairojot emocionālo labsajūtu

2021-10-18, 07.55
Šoruden 122 Latvijas skolās, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu katra, īstenos “Labbūtības ceļakarti” – psihoemocionālās labsajūtas celšanas plānu. Līdzekļus saņēmušas arī trīs Ventspils novada mācību iestādes – Puzes pamatskola (999,85 eiro), Tārgales pamatskola (999,74 eiro) un Piltenes pamatskola (999,35 eiro). Lai iegūtu finansējumu, skolu pašpārvalžu pārstāvji, sadarbojoties ar saviem koordinatoriem, rakstīja projektus, iesniedzot tos Jaunatnes …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Jaunbirzmaļi” Tārgalē

2021-10-15, 10.50
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Jaunbirzmaļi”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660260243, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660260241, platība 8,12 ha. Izsoles sākumcena – 36 500 eiro, nodrošinājums – 3650 eiro, izsoles solis – 500 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 15. …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Talce” Tārgalē

2021-10-15, 10.29
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Talce”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660140032, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660140032, platība 1,05 ha. Izsoles sākumcena – 8571 eiro, nodrošinājums – 857,10 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 15. oktobrī  …  Lasīt vairāk >

Bāriņtiesas informācija

2021-10-12, 15.30
Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Ventspils novada bāriņtiesā iedzīvotāju pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Saziņa un konsultācijas ar iedzīvotājiem tiek nodrošināta arī attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas, ārkārtas situācijās, kad būs apdraudēta bērna veselība, dzīvība un drošība. Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus – tos nosūtot elektroniski e-pastā [email protected], pa pastu – …  Lasīt vairāk >

Atceras novadnieci operdziedātāju Alīdu Vāni

2021-10-11, 16.40
Tārgalē 11. oktobrī vienmēr godina mūsu novadnieces, pasaulslavenās operdziedātājas Alīdas Vānes piemiņu. Tas notika arī šoruden, kad pie “Jaunalkšņu” mājas, kura māksliniece pavadīja pēdējos dzīves gadus, pulcējās Tārgales pamatskolas audzēkņi ar skolotāju Margitu Kronbergu un Tārgales pagasta kultūras darba organizatori Ilgu Pornieci, lai pēc tam dotos uz Doku kapiem, kas ir Alīdas Vānes pēdējās atdusas …  Lasīt vairāk >

Spēkā stājas ārkārtējā situācija

2021-10-11, 08.44
11. oktobrī Latvijā spēkā stājas ārkārtējā situācija, kuras mērķis ir apstādināt ļoti straujo Covid-19 vīrusa izplatību, nepārslogot veselības aprūpes sistēmu un glābt iespējami vairāk cilvēku dzīvību. Covid-19 gadījumu lielais skaits pēdējās dienās, zemā vakcinācijas aptvere, slimnīcu pārslodze un epidemioloģijas ekspertu prognozes liek valdībai nekavējoties pieņemt lēmumu par stingriem drošības pasākumiem visā Latvijas teritorijā. Valsts kanceleja …  Lasīt vairāk >

Pašvaldība piedalīsies projektu konkursā

2021-10-07, 09.12
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” šī gada nogalē organizēs projektu konkursu Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējuma piesaistei sabiedriskā labuma projektu īstenošanai. Projektu konkursā piedalīties var arī pašvaldība, un maksimālās attiecināmās izmaksas vienam projektam ir plānotas 50 000 eiro apmērā, no kā publiskais finansējums sastāda 90%. Savlaicīgai un kvalitatīvai projekta pieteikumu izstrādei Ventspils novada pagasta pārvaldes tika aicinātas …  Lasīt vairāk >

Aktuāla informācija zvejniekiem 

2021-10-01, 12.17
Saistībā ar Ministru kabineta veiktajām rūpnieciskās zvejas izmantošanas kārtības izmaiņām lūgums iesniegumus par pašpatēriņa zvejas tiesību piešķiršanu 2022. gadam un zvejas rīku limitu iedalīšanu un tiem pievienojamos dokumentus iesniegt savlaicīgi – līdz 2021. gada 1. novembrim.  Ventspils novada pašvaldībā (Skolas ielā 4, Ventspilī, vai Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, 2. stāvā, 4. kabinetā, vai Piltenes pilsētas/pagastu pārvaldēs, vai elektroniski e-pastā: [email protected]), aizpildot iesnieguma veidlapu, …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi