< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

PAMATSKOLA

Kontaktinformācija

Adrese: “Tārgales skola”, Tārgales pag., Ventspils novads, LV-3621,

direktore Ilze Judzika,
tālr. 25411196, 63620503,
e-pasts:  [email protected]
Direktores vietniece izglītības jomā Dace Auzāne
Direktores vietniece audzināšanas jomā Gunita Irbe

Ir nodrošināts papildus atbalsta personāls: pedagoga palīgs, logopēds, psihologs.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS
PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
NOLIKUMS
KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS 2022./23. M.G.

Skolēnu skaits 2022. gada 1. septembrī – 223 bērni (pirmsskolas grupās – 72, 1.-9. klasē – 151).

Darbojas 5 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē 72 bērni no 1,5 līdz 6 gadu vecumam:
“Mārītes” – paši mazākie (1,5-2 gadi);
“Skudriņas” – mazliet lielāki bērni (3 gadi);
“Kamenītes” – vēl lielāki bērni (4 gadi);
“Taurenīši” – piecgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei;
“Kāpēcīši” – sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei.
Pirmsskolas grupu darba laiks no plkst. 7.00 līdz 18.30.
No 2018. gada pirmsskolas grupas atrodas jaunā, īpaši pirmsskolai uzceltā ēkā.

Skola īsteno izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
Pamatizglītības programmu (kods 21011111);
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015911);
Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711).

Interešu izglītības pulciņi

Popgrupa “Cīrulītis”;
Rokdarbu pulciņš;
Tautas deju kolektīvs “Dore”;
Teātra pulciņš;
Handbola pulciņš;
Vides izpētes pulciņš.
Skolā darbojas Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas mācību treniņu grupas.
Darbojas Piltenes mūzikas skolas Tārgales mācību punkts.

Projekti

  • Skola ir “Junior Achievement-Young Enterprise Latvija” dalībskola. Skolēni dibina skolēnu mācību uzņēmumus.
  • ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001).
  • ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.
  • Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”.
  • Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” ietvaros tiek realizēta pedagogu tālākizglītība un skolēnu sadarbība ar vienaudžiem no citām valstīm.
  • Sociālais projekts “Neklusē!” pret mobingu skolās.
  • Programma “Piens un augļi skolai”.

Skolas vēsture

Skolas pirmsākumi meklējami dažus kilometrus tālāk – vecajā pagastnamā, kas tagad nojaukts. Šeit, ”Skoliņos”, 1874. gada rudenī atvēra pirmo Tārgales skolu. To vadīja pārzinis Šmits.
No 1884. gada līdz 1912. gadam skolu vada Jānis Kauliņš, skolotājs ar semināra izglītību. Skolā mācības notiek krievu valodā, izņemot lasīšanu un ticības mācību.
Laikā no 1912.–1935. gadam, ar pārtraukumu no 1915.–1919. gadam, skolu vada Pauls Skoliņš.
Pārziņa Skoliņa laikā mācības notiek jau divās klašu telpās. Skolā ir 1.,2.,3. klase un sagatavošanas klase. Mācības notiek vācu valodā.
No 1919. gada strādā pirmās palīgskolotājas. Mācības notiek latviešu valodā.
No 1935. gada skolu vada pārzinis Juris Bērziņš. Pakāpeniski mainās skolas iekšējais iekārtojums un ārējais izskats.
1942. gada pavasarī skola pārceļas uz jaunām telpām Tārgales muižas pilī. 1947. gadā ir septiņgadīgās skolas pirmais izlaidums. Juris Bērziņš skolu vada līdz 1950. gadam.
1950. gadā par skolas direktori kļūst Ilga Brasla.
1952. gada rudenī skolas vadību uzņemas Biruta Spunde. Tiek uzsākta skolas pārbūve, kas turpinās līdz 1958. gadam, kad skolā ievelk elektrību.
Līdz 1955. gadam direktores amatu izpilda Arta Saluma.
Laikā no 1955.–1964. gadam par direktori strādā Alvīne Dižbite (Šablovska). Šajā laikā skolu noposta ugunsgrēks (1958. gads) un normāli savu darbu tā atsāk tikai 1961./1962. mācību gadā. Tad skola ir pilnībā pārbūvēta un kļuvusi par skaistu, plašu ēku, ar lielu sporta zāli. Pieaugusi arī skolas nozīme pagasta sabiedriskajā dzīvē.
1964./1965. mācību gadā par skolas direktoru sāk strādāt Johans Irbe – Zīle (līdz 1967. gadam.)
120 gadskārtu skola sagaida jaunā mācību un sporta kompleksā, kurš uzcelts 1985. gadā.
Līdz 1990. gadam skolu vada Agita Ķikauka. No 1991. gada līdz 2013. gadam skolas vadību savās rokās tur direktore Velta Ģibiete.
No 2013. gada skolas direktore ir Ilze Judzika.

Telpu nomas un naktsmītņu maksas pakalpojumi

Aktu zāle 8,48 eiro/h bez PVN;
Sporta zāle 16,81 eiro/h bez PVN;
Ēdamzāle 6,89 eiro/h bez PVN;
Klases telpa 4,70 eiro/h bez PVN.
Nomājot divas vai vairākas iznomājamās platības vienlaicīgi tiek piemērota 25% atlaide.
Nomājot telpas organizācijām, kurām piešķirts sabiedriskā labuma statuss tiek piemērota 60% atlaide.

No telpu nomas un naktsmītņu pakalpojumu maksas atbrīvoti
Ventspils novada pašvaldības organizētie pasākumi,
Ventspils novada dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi, kuri saskaņoti ar iestādes vadītāju,
Ventspils novadā reģistrētu sabiedriskā labuma organizāciju rīkotie labdarības un bezpeļņas pasākumi.
Ventspils novada iedzīvotāji sporta zāles sporta aktivitātēm izmanto bez maksas, apmeklējumu saskaņojot ar iestādes vadītāju vai pagasta sporta organizatoru.

Sīkdatnes

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli:

Apstiprināt izvēlētās

Detalizētāka informācija par privātuma politiku un izmantotajām sīkdatnēm