< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Jaunumi

Apgūst dažādus mācību priekšmetus Kuldīgā

2022-05-19, 15.02
Programmas “Latvijas skolas somas” ietvaros Tārgales pamatskolas 4. klases skolēni 2022. gada 12. maijā devās uz Kuldīgas pilsētu lai iepazītos ar Kuldīgas pilsētas vēsturi, apmeklējot “Dzīvā muzeja” interaktīvo ekspozīciju. Šeit, ar lielu interesi,  gida pavadībā uzzinājām par notikumiem dažādos laika posmos Kuldīgā. Tika stāstīts par hercoga Jēkaba kuģiem, tirdzniecības plāniem, Kuldīgas pilsētas spožumu un lielo …  Lasīt vairāk >

Elektroniskā izsolē pārdod īpašumu “Priedes 125” Tārgales pagastā

2022-05-16, 11.45
Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Priedes 125” Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98660081625, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660081625, platība 0,0728 ha. Izsoles sākumcena – 1600 eiro, nodrošinājums – 160 eiro, izsoles solis – 100 eiro. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2022. gada 17. …  Lasīt vairāk >

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu

2022-05-16, 11.16
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumos Nr.384  “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver valsts …  Lasīt vairāk >

Aicina uzņēmējus pieteikties skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā

2022-05-09, 12.22
Ventspils novada pašvaldība nodrošina finansējumu pasākumam “Skolēnu nodarbinātības pasākumam 2022. gada vasaras brīvlaikā “ un aicina uzņēmējus piedalīties skolēnu nodarbinātības pasākumā. Šī programma tiek piedāvāta Ventspils novadā deklarētajiem skolēniem vecumā no 15–19 gadiem, kuri 2021./2022. gadā ieguva izglītību vispārizglītojošā izglītības iestādē. Mērķa grupa ir bērni no trūcīgām/maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. Pasākuma īstenošanas periods no …  Lasīt vairāk >

Tiks realizēts jaunatnes iniciatīvas projekts ‘PG štābiņš Tārgalē’’

2022-04-21, 11.56
Ventspils novada dome 2022. gada 1. martā izsludināja konkursu biedrībām/nodibinājumiem, kas veic darbu ar jaunatni, iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros saņemot atbalstītu jauniešu iniciatīvu projektiem, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Kopumā konkursa ietvaros tika saņemti 6 projektu iesniegumi. Izvērtējot iesniegtos konkursa projektus, tika …  Lasīt vairāk >

Lielā Talka tuvojas – kā pareizi pieteikt un pievienoties talkai?

2022-04-19, 10.29
Pēc divām nedēļām, 30. aprīlī, jau 15. reizi pēc kārtas Latvijā norisināsies Lielā Talka, kuras ietvaros ikviens iedzīvotājs ir aicināts veikt atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas darbus. Līdzīgi kā pērn, talkotājiem ir iespēja piedalīties SOLO (tai skaitā DUO un Ģimenes) talkā un vākt atkritumus individuāli, kā arī organizēt publiskās talkas. Iepazīsities ar to, kā pareizi …  Lasīt vairāk >

Pieteikšanās privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas programmā

2022-04-11, 14.50
 No 27. aprīļa iedzīvotāji varēs iesniegt pieteikumus ALTUM atbalsta programmā privātmāju energoefektivitātes uzlabošanai vai elektroenerģijas ražošanai, uzstādot saules paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus. Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās palīdzības un garantiju veidā, un maksimālā atbalsta summa būs 6000 eiro. Pieteikumus varēs iesniegt ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv. ALTUM …  Lasīt vairāk >

Paziņojums par detālplānojuma un vides pārskata publisko apspriešanu

2022-04-07, 11.39
Ar Ventspils novada domes 2022. gada 31. marta lēmumu “Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Alki” Tārgales pagastā, Ventspils novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu” publiskajai apspriešanai nodots Tārgales pagasta nekustamā īpašuma “Alki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 98660020022 detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 13. …  Lasīt vairāk >

Notiks zemes lietojuma un zemes seguma statistiskais apsekojums

2022-04-06, 08.57
SIA “Vides eksperti” pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apsekojumu Baltijas valstīs t.sk. arī Ventspils novadā. Apsekojums notiks no 2022. gada maija līdz oktobrim. Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3385 punkti. Punkti var atrasties visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, apbūvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes …  Lasīt vairāk >

Par novada Teritorijas plānojuma grozījumu publisko apspriešanu

2022-03-18, 07.50
Saskaņā ar Ventspils novada domes 24.02.2022. lēmumu (protokols Nr.15, 5.§) “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 2.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai nodota Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.–2026. gadam grozījumu 2.0 redakcija. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 31. martam. Publiskās apspriešanas laikā ar …  Lasīt vairāk >

E Pakalpojumi