< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Atsāk piekrastes sakopšanas darbus

Jau trešo gadu pēc kārtas Ventspils novada piekrastes sakopšanas darbus finansēs Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” līdzfinansēta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Nr. 1-08/31/2019 ietvaros.

Šī projekta mērķis ir jūras piekrastes joslas apsaimniekošana, nodrošinot tajā kvalitatīvu, tīru un drošu vidi iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem, pludmales pieejamību, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Ventspils novadā projekta galvenais uzdevums ir nodrošināt jūras piekrastes joslas atkritumu apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas un Jūrkalnes pagastos laika posmā no 2020. gada 1. maija līdz 1. oktobrim.

Lai īstenotu projektu, Ventspils novada pašvaldībā ir pieņemtas darbā 5 personas, kas veiks regulāru atkritumu savākšanu. Sadarbībā ar Ventspils labiekārtošanas kombinātu tiek nodrošināta atkritumu konteineru noma un apkalpošana. Atkritumu savākšanas nodrošināšanai tiks iegādāts darba apģērbs, cimdi un atkritumu maisi. Tāpat tiks veikti 2019. gadā iegādāto informatīvo zīmju un pludmalē izvietoto atkritumu urnu atjaunošanas darbi, iegādājoties tiem vajadzīgos remonta materiālus.
Projekta kopējās izmaksas ir 27 350,07 eiro, ko pilnībā finansē LVAF.