< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Uzsākti Irbes tilta atjaunošanas darbi

Sadarbības projekta  Nr.5.5.1.0/17/I/003 “Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” ietvaros uzsākti objekta “Gājēju tilta pār Irbes upi atjaunošana Tārgales pagastā, Ventspils novadā” atjaunošanas darbi.

Tilta atjaunošanas darbu tehnisko dokumentāciju sagatavoja  un atjaunošanas darbus trīs  mēnešu garumā veiks SIA “M.A. – TAKA-7”, bet būvuzraudzības pakalpojumu sniegs  SIA “Tiltu būvnieks”. Finansējuma avoti tilta atjaunošanas darbiem: ERAF finansējums 112 693,72 eiro, valsts budžeta dotācija 4 971,78 eiro un Ventspils novada pašvaldības finansējums 50 403,50 eiro.