< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

KULTŪRAS DARBS

Kontaktinformācija

Adrese: “Dzintarkalni”, Tārgales pag., Ventspils novads, LV-3621,

kultūras pasākumu organizatore Ilga Porniece,
tālr. 28624534,
e-pasts: [email protected]

Tārgales pagastā nav tautas nama, tādēļ kultūras pasākumi notiek Tārgales pagasta pārvaldes zālē, pamatskolas zālē, brīvdabas laukumā, lībiešu zvejnieku sētā / Livōd kalāmīe kōrand un citur brīvdabā – Liepenes jūrmalā, Ovišos pie konstrukcijas “Austras koks”, zemnieku sētā “Demora” Dokupes ciema “Laimiņās”. Gadskārtu ieražas svētki tiek svinēti spēkvietā “Čīkstele”, kas atrodas Tārgales pagasta mežā starp Jaunupi un Ovišiem. Spēkvietā ir iespēja sajust uguns āderes labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību un garīgo pašsajūtu. Tā ir izveidojusies par starptautiski nozīmīgu tūrisma vietu, kuru labprāt apmeklē gan Latvijas iedzīvotāji, gan ciemiņi no citām valstīm.

Kultūras pasākumu organizatora misija: attīstīt, izkopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, piedāvāt radošu kultūras produktu, veikt valsts svētku, gadskārtu ieražas svētku, piemiņas dienu, koncertu, izrāžu, konkursu, kā arī saturīgas atpūtas organizēšanu atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu interesēm un vajadzībām.

Amatierkolektīvi

Sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu laiks”. Vadītāja Margita Kronberga.

Liekas, pavisam nesen, kad 1998. gada novembrī izveidojās Tārgales sieviešu vokālais ansamblis. Pati pirmā dziesma, kas tika dziedāta, bija Huberta Ignata komponētā dziesma “Ziedu laiks”, pateicoties kurai nedaudz vēlāk radās arī ansambļa nosaukums. Dziedātājas vieno tas, ka visām patīk dziedāt un kopā būt! Praktiskā muzicēšana, tas ir viens no drošākajiem ceļiem, kas ved uz mākslas pasauli.
Tārgales pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu laiks” aktīvi darbojas un ar savu sniegumu regulāri kuplina Tārgales pagasta rīkotos kultūras pasākumus, Ventspils novada sarīkojumus, regulāri piedalās skatēs un ir koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Ansamblī dzied 8 dalībnieces vecumā no 43 līdz 68 gadiem.
Nodarbības ceturtdien no 17.00 līdz 21.00.


Vokālais ansamblis “Dzimtais krasts”. 
Vadītāja Margita Kronberga.

Vokālais ansamblis Tārgalē ar nosaukumu “Dzimtais krasts” savu pirmo debiju piedzīvoja 7.  janvārī Zvaigžņu dienai veltītajā pasākumā, kuru organizēja sieviešu biedrība “Spārni”.
Ansamblī darbojas 6 dalībnieki vecumā no 42 līdz 68 gadiem. Ansambļa repertuārā pārsvarā ir Ventspils novada un Kurzemes reģiona komponista darbi, tādējādi cenšoties popularizēt vietējo mūziķu un dzejnieku darbus.
Ansamblis ar savu sniegumu regulāri kuplina Tārgales pagastā rīkotos kultūras pasākumus un Ventspils novada sarīkojumus. Dalībniekiem patīk būt uz skatuves, patīk dziedāt, patīk vadīt arī pašu dziedāšanas un muzicēšanas procesu. “Muzicējam savam un citu priekam!” – tāds savā būtībā ir ansambļa “Dzimtais krasts” moto.
Nodarbības svētdien no 11.00 līdz 13.00.

Folkloras kopa “Kāndla”. Vadītāja Ilga Porniece.

Folkloras kopas darbība ir tradicionālās kultūras aktualizācija, jaunrades attīstība, līvu-lībiešu tradīciju iepazīšana un popularizēšana, kultūras mantojuma saglabāšana valstī un ārpus tās – folkloras festivālu “BALTICA”, somugru radu tautu festivālu, Līvu svētku, Latvijas dziesmu un deju svētku, kultūras pasākumu un gadskārtu ieražu svētku programmu aprišu iezīmēšana, kas ir kopu darbības sasniegumu nozīmīgākā mākslinieciskā izpausme.
Lībiešu dziesmu ansamblis “Kāndla” [kokle] – dibināts 1972. gadā. 2004. gadā dziesmu ansamblis pārtapa par Tārgales pagasta līvu folkloras kopu “Kāndla” (vadītāja Ilga Porniece). Kopā “Kāndla” darbojas 10 dalībnieki vecumā no 12 līdz 82 gadiem.
Darbības veidi – dziedāšana, dejošana, rotaļāšanās, stāstāmā folklora, muzicēšana un tautas instrumentu spēle (kokle, vijole, dūdas, akordeons, velna bunga, bundziņas, svilpavnieki).
Nodarbības pirmdien no 18.00 līdz 20.00.

Folkloras kopa “Piški kāndla”. Vadītāja Ilga Porniece.

Kopas darbība veicina Latvijas vērtības – Tārgales pagasta vietējās līvu kultūras un valodas pārmantošanu, pastāvot asimilācijas draudiem uz unikālu tautību saglabāšanu – līvu kultūru, kas atrodas uz izzušanas robežas. Folkloras kopas dalībnieki mācās sajust senču saknes, izzināt un apgūt līvu kultūras tradīcijas, kas vēl nesenā pagātnē Tārgales pagastā dzīvoja tik vienkārši un dabiski.
Kopā darbojas 10 dalībnieki vecumā no 8 līdz 16 gadiem.
Darbības veidi – dziedāšana, rotaļāšanās, stāstāmā folklora, muzicēšana, tautas instrumentu spēle (kokle, bundziņas, svilpavnieki).
Kultūras mantojums ir tautas bagātība un spēks, tas vieno un dzīvi liek dzīvot svētīgu, darinot to kuplumā, daiļumā un spēkā.
Nodarbības piektdien no 16.00 līdz 18.00.

Amatierteātris “TANGO”. Vadītāja Rita Grieze.

Tārgales amatierteātris savu darbību uzsāka 2016. gada 17. janvārī, režisores Līgas Porietes vadībā. Savā īsajā pastāvēšanas laikā esam piedalījušies amatierteātru skatēs, novada kultūras pasākumos. Esam kuplinājuši Tārgales pagasta svētkus, aktīvi piedalījušies visos pagasta rīkotajos kultūras pasākumos. Kolektīvā ir apvienojušies desmit atraktīvi dalībnieki, kurus vieno patiess spēlēt prieks, kas nebaidās atklāti pasmaidīt par sevi un citiem. Amatierteātris ir kā spogulis, kas atspoguļo mūsu sabiedrības gaišās un tumšās puses.
Mūsu mērķis ir braukt viesizrādēs, ne tikai savā novadā, bet arī ārpus tā, lai iepazīstinātu ar sevi, savu pagastu un novadu. Esam atvērti jauniem piedāvājumiem. Ja mīli skatuves mākslu, piebiedrojies mums.
Nodarbības pirmdien un trešdien no 15.30 līdz 18.30.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tārgale”. Vadītāja Agnese Sarma.

Mēs esam jauns kolektīvs, pirmās nodarbības sākām 2019. gada martā. Un, kaut gan vairākiem mūsu dejotājiem nav bijusi iepriekšējā pieredze, jau maijā piedalījāmies deju skatē Ventspilī! Tas pierāda, ka ar pārējo atbalstu un apņēmību soļus var iemācīties! Mūsu mērķis ir dejot savam priekam, fiziski aktīvi pavadīt laiku. Nodarbības ir jautras, ģimeniskā atmosfērā – bērni tiek ņemti līdzi, mācamies tautas deju pamata soļus, jaunas dejas, kā arī izdejojam jau iemācītās. Paši piedalāmies tautas tērpu sagādāšanā, un tā ir aizraujoša pieredze, it sevišķi mūsu meitenēm. Protams, gaidām un būsim ļoti priecīgi par pāriem, kas vēlas mums pievienoties!
Nodarbības trešdien 19.00 līdz 21.30 un piektdien no 18.00 līdz 21.30 Tārgales pamatskolas zālē.

Bērnu deju kolektīvs. Vadītāja Daiga Kņaza.

Klubi

Rokdarbnieču klubs “Marta”

Pievienoties rokdarbnieču klubā laipni tiek aicināts ikviens interesents, kurš vēlas iemācīties ar savām rokām radīt kaut ko skaistu un realizēt savus sapņus.
Uz pirmo kopā sanākšanu 2014. gada 25. oktobrī pa durvīm pati pirmā droši iesoļoja maza, smaidīga, darbīga un ņipra meitenīte, kuras māmiņa bija, šīs idejas “apgūt jaunus rokdarbu veidus”, iniciatore Sanita Krūmiņa. Klubiņa nosaukums tā arī radās meitenītes vārdā “Marta”.
Pavasarīgais nosaukums dalībniecēm liek būt tikpat rosīgām un smaidīgām kā mazām meitenītēm.
Interese par rokdarbiem ir daudzām dalībniecēm, un vairākas no viņām ir gatavas dalīties savās zināšanās un mācīt citas. Paldies Rutai Ziemelei, Lailai Blumfeldei, Alīnai Žukovai, kuras regulāri iepazīstina ar savu bagātīgo darbu pūru un ieinteresē pārējās rokdarbnieces ar dažādām skaistām lietām, kuras varēt izgatavot pašas. Liels prieks, ka interesentu pulks aizvien pieaug.
Misija: Pulcēt kopā rokdarbnieces, lai dalītos savās prasmēs, iegūt jaunas un nodot to tālāk paaudzēs.

Senioru klubs

2014. gada pavasarī Tārgales pagastā nodibinājās senioru klubs. Ventspils novada senioru padome ar Ventspils novada pašvaldību regulāri novada pagastu senioriem organizē senioru saietus, sporta spēles, senioru Vispasaules dienas un citus pasākumus.
Tārgales pagasta seniori aktīvi iekļaujas novada rīkotajās aktivitātēs, kā arī reizi gadā dodas ekskursijā, piedalās pagasta rīkotajos svētkos un kopā sanāk Ziemassvētkos.
Misija: Aktivizēt senioru kustību pagastā, piedaloties gan vietējos, gan Ventspils novada pasākumos, izzinošās ekskursijās, uzlabojot un padarot interesantāku senioru ikdienu.